Środowisko doceniania

Chcemy przybliżyć Wam, jak budować środowisko pracy, które łatwo doceniać pracownikom.

Wszystko ma swoją strukturę i procesy. Zarządzanie pracownikami ma taką również. Strukturę zarządzania pracownikami jest zwykle tożsama z ze strukturą organizacji. Oznacza to, że przygotowani i przeszkoleni menedżerowie różnego szczebla zwykle ze wsparciem HR w postaci działu lub outsourcingu HR realizują politykę personalną. Określa ona liczbę osób na poszczególnych stanowiskach, które są opisane poprzez kompetencje oraz sposób pozyskiwania, rozwoju i odejść pracowników adekwatny do strategii organizacji. Aby dobrze ją przygotować warto rozpocząć audytem funkcji personalnej. Ten cykl nazywamy procesem personalnym. Ważne jest by pozytywne środowisko pracy przejawiało się na każdym z etapów:

  1. Budowanie marki pracodawcy/ Employer Branding
  2. Wspieranie procesów rekrutacji
  3. Projektowanie skutecznego wdrożenia nowych pracowników
  4. Planowanie i wspieranie rozwoju kompetencji pracowników
  5. Systematyczna ocena potencjału pracowników
  6. Podnoszenie efektywności pracy
  7. Proces odejścia pracownika z firmy

Do tego procesu dopasowuje się działania monitorujące środowisko pracy:

Do tego realizacja rozwoju i oceny kompetencji może być wspierana z zewnątrz przez firmę szkoleniową, aby zadbać o formę pracowników, sukcesorów i kadry menedżerskiej oraz ich kwalifikację do pełnienia stanowisk. Dlatego plan rozwoju indywidualnego, zespołowego i organizacyjnego powinien być przemyślany, rozłożony w czasie i dający okazję do wdrożenia zmian.  Plan oznacza, że mamy określony stan początkowy i będziemy w stanie określić stan docelowy. Najczęściej do tego celu używa się pomiaru Development Center lub Assessment Center. Czasami używa się  badań typu 360 lub psychometrycznych takich jak MTQ, który monitoruje kondycję psychiczną pracowników lub ILM, który sprawdza styl i skuteczność przywódczą. Dopiero określenie na poziomie indywidualnym, zespołowym pozwala na rzetelny plan rozwoju. Zazwyczaj do rozwoju menedżerów używane są programy dopasowane do określonego poziomu umiejętności zarządzania zespołem, technik menedżerskich i przywódczych. Do pracowników kierowane są programy budujące ich efektywność oraz utrzymujące ich w dobrej formie, a także rozwijające kompetencje miękkie jak komunikacja czy współpraca. Rozwój łączy się często z działaniami integracyjnymi, aby budować relacje wewnątrz organizacji, które zawsze ułatwiają współdziałanie i bieżące rozwiązywanie problemów.

Duże firmy szkolą w tych zakresach swoich specjalistów HR i trenerów oraz coachów wewnętrznych np. poprzez programy licencyjne w oparciu o sprawdzone modele np. 4C – rozwoju odporności psychicznej czy Integrated Leadership Measure  – rozwoju przywództwa. Firmy średnie i małe polegają na sprawdzonych firmach szkoleniowych lub outsourcingu miękkiego HR.

Dopiero zadbanie o wszystkie te elementy buduje spójne i zdrowe środowisko pracy, które będzie doceniane przez pracowników. To dużo pracy do wykonania, która jednak owocuje stabilnymi, spójnymi, zgranymi zespołami skoncentrowanymi na zadaniach.