O Konkursie

project-management-icon

Idea


Idea Konkursu “Pracownik Roku” zrodziła się w 2017 roku. Była ona wyjściem naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, menedżerów i ekspertów HR, którym zależy na docenieniu i motywowaniu swoich pracowników w sposób wykraczający poza możliwości pojedynczej firmy. W tym roku chcemy szczególnie zwrócić uwagę na solidarność pracowników w czasach niepewności. IV edycji Konkursu organizowana jest pod hasłem: „Solidarni w trudnych czasach pandemii”.

Zależy nam, by promować osoby, które wraz z przedsiębiorcami przyczyniają się do sukcesów polskiej gospodarki niezależnie od funkcji jaką pełnią oraz formy zatrudnienia czy współpracy. Dzięki temu, że każda organizacja wskazuje swoich najbardziej wartościowych i lojalnych pracowników spotykamy się na gali finałowej z najlepszymi z najlepszych. Oni już udowodnili swoimi efektami,  podejściem do pracy, jakością współpracy, że zasługują na wyróżnienie. Dlatego to przedsiębiorcy i menedżerowie rywalizują o wyróżnienie swoich reprezentantów na szerokim forum poprzez dobrze przygotowane zgłoszenia oraz laudacje.

W Konkursie promujemy idee:

 • wdzięczności w biznesie,
 • udzielania pozytywnej informacji zwrotnej,
 • budowania zdrowych relacji między przełożonymi a pracownikami,
 • motywowania pozapłacowego.
who-icon

Dla kogo?


Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich organizacji, które budują pozytywne środowiska pracy niezależnie od tego czy są na początku tej drogi czy też mają w tym dużą wprawę. Do startu zapraszamy firmy i instytucje, które chcą pokazać swoim obecnym i potencjalnym pracownikom, że dbają o ludzi i doceniają ich pracę. W Konkursie, w sposób szczególny i symboliczny dziękują wszystkim pracownikom, nie tylko wyłonionym reprezentantom. W ten sposób wzmacniają relacje z organizacją. Do Konkursu zgłaszają swoich pracowników zarówno organizacje zatrudniające kilka osób jak i średnie, duże przedsiębiorstwa oraz międzynarodowe korporacje. Łączy nas idea szacunku i satysfakcji z pracy.

W Konkursie doceniamy szeregowych pracowników, menedżerów oraz zespoły bez względu na formę zatrudnienia czy współpracy z organizacją. Szczególnie zwracamy uwagę na etos pracy, postawy ważne dla rozwoju organizacji i zawody. Kapituła nagradza również wybitne postawy i osoby, które wykraczają poza kategorie, gdyż ich historia zawodowa zasługuje na wyróżnienie.

hand-shake-icon

Korzyści dla organizacji


 1. Wzmocnienie wizerunku pracodawcy na zewnątrz i wewnątrz organizacji doceniającej ludzi.
 2. Reklama zawodów i funkcji, do których trudno dziś pozyskać pracowników.
 3. Uwiarygodnienie firmy w procesach rekrutacyjnych.
 4. Pozyskanie większej liczby kandydatów do pracy.
 5. Rozwój relacji wewnętrznych.
 6. Promocja postaw potrzebnych w organizacjach.
 7. Wzmocnienie więzi z najważniejszymi pracownikami.
 8. Wsparcie autorytetów menedżerskich jako tych, którzy cenią ludzi.
 9. Wzmocnienie marki wśród klientów, gdyż zobaczą, że pracują z najlepszymi .
 10. Integracja pracowników poprzez kibicowanie swoim reprezentantom.
happy-icon

Korzyści dla pracowników


 1. Dużo wzruszeń w podniosłej atmosferze.
 2. Podziękowanie za wieloletnią pracę i udział w budowaniu organizacji.
 3. Wzmocnienie pozytywnej postawy i zaangażowania.
 4. Udział w gali finałowej jako najlepsza/najlepszy z najlepszych.
 5. Wyróżnienie poprzez uroczyste wręczenie pamiątkowego dyplomu.
 6. Uhonorowanie wysiłków nagrodami rzeczowymi.
 7. Wzmocnienie relacji z organizacją, która docenia oraz z menedżerem, który inicjuje zgłoszenie.
 8. Pokazanie pracownikowi realnego wpływu na organizację, branżę i gospodarkę.
 9. Wzmocnienie wpływu osoby na organizację.
 10. Możliwość udziału w badaniu, które pomaga tworzyć pozytywne środowiska pracy w Polsce.

Koszt udziału w Konkursie


Koszt udziału w Konkursie wynosi:

 • 890,00 zł netto – koszt zgłoszenia Pracownika dla firmy członkowskiej BCC
 • 990,00 zł netto – koszt zgłoszenia Pracownika dla firmy nie będącej członkiem BCC
 • 4 450,00 zł netto – koszt zgłoszenia maksymalnie 5-cio osobowego Zespołu dla firmy członkowskiej BCC
 • 4 950,00 zł netto – koszt zgłoszenia maksymalnie 5-cio osobowego Zespołu dla firmy niebędącej członkiem BCC

Płatność dokonywana jest na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności, otrzymanej po dokonaniu zgłoszenia.


Każdy ze zgłoszonych Pracowników w ramach zgłoszenia otrzyma:

 • Zaproszenie na Galę Finałową IV edycji Konkursu Pracownik Roku
 • Wyróżnienie w postaci dyplomu uczestnictwa w Konkursie
 • Nagrody rzeczowe
 • Dostęp do zdjęć z Gali finałowej

Wyróżnienie w postaci nominacji do finału otrzyma 15 Pracowników i 3 Zespoły w każdej z kategorii.

Finaliści Konkursu otrzymają nagranie laudacji i możliwość zaproszenia osoby towarzyszącej.

Nagrodę główną otrzyma jeden z finalistów w każdej z 5-ciu kategorii indywidualnych oraz 1 zespół.
Nagrodę główną stanowi nagroda rzeczowa.
Kapituła może przyznać Nagrody Specjalne oraz równorzędne za zwycięstwo.

Harmonogram

Otwarcie naboru IV edycji Konkursu Pracownik Roku

22 listopada 2021

Zakończenie I etapu naboru do IV edycji

31 marca 2022

Przedłużony nabór w Konkursie

22 kwietnia 2022

Spotkanie kapituły i nominacja Finalistów

29 kwietnia 2022

Informacja o Finalistach i zaproszenia na Galę Konkursu

5 maja 2022

Gala finałowa IV edycji Konkursu Pracownik Roku

6 czerwca 2022

Kapituła Konkursu

Katarzyna Lorenc

Prezes BizYou Sp. z o.o. oraz Lu-Bi Sp. z o.o., z wykształcenia ekonomista o specjalizacji strategia przedsiębiorczości. Ekspertka BCC ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy. Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, członkini zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego oraz Przewodnicząca Grupy HR Loży Warszawskiej BCC.  Tworzy praz propaguje nagradzane usługi i rozwiązania, które budują efektywne i przyjazne środowiska pracy takiej jak DeEduCliCoo, Personal Efficiency Program czy przeprowadzanie organizacji przez zmiany. Jest inicjatorką Konkursu Pracownik Roku.

Przewodnicząca kapituły Konkursu „Pracownik Roku”

Maciej Owczarek

Wiceprezes i Dyrektor Generalny BCC. Absolwent Politechniki Warszawskiej i studiów MBA. Nauczyciel akademicki, przedsiębiorca, manager w Levi Strauss Poland, Amoco Poland, INTERSPORT Polska, Telekomunikacji Polskiej i spółkach zależnych, Prezes Zarządu ENEA SA w latach 2009-2012. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami z różnych obszarów gospodarki. Do kluczowych doświadczeń należy zaliczyć tworzenie strategii, tworzenie organizacji, zarządzanie ludźmi, wprowadzanie marki, restrukturyzacja przedsiębiorstw, rozwój biznesu, fuzje.

Członek kapituły Konkursu „Pracownik Roku”

Adam Szejnfeld

Prawnik, były przedsiębiorca, radny i burmistrz, potem poseł na Sejm RP pięciu kadencji, wiceminister gospodarki, poseł do Parlamentu Europejskiego, a obecnie senator RP. Autor pakietu ustaw deregulujących administrację oraz polską gospodarkę, zwanego „Pakietem Szejnfelda”. Działacz z jednej strony organizacji gospodarczych, a z drugiej strony wcześniej Rady Ochrony Pracy. Wielokrotny laureat konkursów mediów, nagradzany za swoją działalność również przez organizacje przedsiębiorców i pracodawców.

Członek kapituły Konkursu „Pracownik Roku”

Monika Giełzak-Dudek

Absolwentka studiów MBA - Instytutu Nauk Ekonomicznych, pasjonatka networkingu, o którego wpływie na biznes pisała swoją pracę dyplomową. Pomysłodawczyni i promotorka społecznego ruchu „akcji rekomendacji” polegającego na systemie poleceń referencyjnych osób do pracy. Charyzmatyczna i odważna leaderka zespołów, której działaniem przewodnim jest sukces firmy poprzez wyszukiwanie, wspieranie i promowanie talentów w zespole i w firmie. Sukces firmy buduje w oparciu o Zespół, współpracę i ludzi. W każdej z firm, w której pracowała realizowała spektakularne wyniki sprzedażowe i pozyskiwała najbardziej prestiżowych klientów stawiając na rzetelność i zaufanie. Jako ekonomistka z wykształcenia świetnie się odnalazła się w branżach technicznych co dało Jej dużą rozpoznawalność. Obecnie realizuje się jako Dyrektor ds. rozwoju i marketingu w firmie o profilu IFM – Dussmann Polska.

Członek kapituły Konkursu „Pracownik Roku”