O Konkursie

project-management-icon

Idea


Idea Konkursu “Pracownik Roku” zrodziła się w 2017 roku. Była ona wyjściem naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, menedżerów i ekspertów HR, którym zależy na docenieniu i motywowaniu swoich pracowników w sposób wykraczający poza możliwości pojedynczej firmy. W tym roku chcemy szczególnie zwrócić uwagę na najbardziej doświadczonych pracowników. III edycji Konkursu towarzyszy kampania społeczna „Docenić moc doświadczeń”, której patronuje Rada Dialogu Społecznego.

Zależy nam, by promować osoby, które wraz z przedsiębiorcami przyczyniają się do sukcesów polskiej gospodarki niezależnie od funkcji jaką pełnią oraz formy zatrudnienia czy współpracy. Dzięki temu, że każda organizacja wskazuje swoich najbardziej wartościowych i lojalnych pracowników spotykamy się na gali finałowej z najlepszymi z najlepszych. Oni już udowodnili swoimi efektami,  podejściem do pracy, jakością współpracy, że zasługują na wyróżnienie. Dlatego to przedsiębiorcy i menedżerowie rywalizują o wyróżnienie swoich reprezentantów na szerokim forum poprzez dobrze przygotowane zgłoszenia oraz laudacje.

W Konkursie promujemy idee:

 • wdzięczności w biznesie,
 • udzielania pozytywnej informacji zwrotnej,
 • budowania zdrowych relacji między przełożonymi a pracownikami,
 • motywowania pozapłacowego.
who-icon

Dla kogo?


Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich organizacji, które budują pozytywne środowiska pracy niezależnie od tego czy są na początku tej drogi czy też mają w tym dużą wprawę. Do startu zapraszamy firmy i instytucje, które chcą pokazać swoim obecnym i potencjalnym pracownikom, że dbają o ludzi i doceniają ich pracę. W Konkursie, w sposób szczególny i symboliczny dziękują wszystkim pracownikom, nie tylko wyłonionym reprezentantom. W ten sposób wzmacniają relacje z organizacją. Do Konkursu zgłaszają swoich pracowników zarówno organizacje zatrudniające kilka osób jak i średnie, duże przedsiębiorstwa oraz międzynarodowe korporacje. Łączy nas idea szacunku i satysfakcji z pracy.

W Konkursie doceniamy szeregowych pracowników, menedżerów oraz zespoły bez względu na formę zatrudnienia czy współpracy z organizacją. Szczególnie zwracamy uwagę na etos pracy, postawy ważne dla rozwoju organizacji i zawody. Kapituła nagradza również wybitne postawy i osoby, które wykraczają poza kategorie, gdyż ich historia zawodowa zasługuje na wyróżnienie.

hand-shake-icon

Korzyści dla organizacji


 1. Wzmocnienie wizerunku pracodawcy na zewnątrz i wewnątrz organizacji doceniającej ludzi.
 2. Reklama zawodów i funkcji, do których trudno dziś pozyskać pracowników.
 3. Uwiarygodnienie firmy w procesach rekrutacyjnych.
 4. Pozyskanie większej liczby kandydatów do pracy.
 5. Rozwój relacji wewnętrznych.
 6. Promocja postaw potrzebnych w organizacjach.
 7. Wzmocnienie więzi z najważniejszymi pracownikami.
 8. Wsparcie autorytetów menedżerskich jako tych, którzy cenią ludzi.
 9. Wzmocnienie marki wśród klientów, gdyż zobaczą, że pracują z najlepszymi .
 10. Integracja pracowników poprzez kibicowanie swoim reprezentantom.
happy-icon

Korzyści dla pracowników


 1. Dużo wzruszeń w podniosłej atmosferze.
 2. Podziękowanie za wieloletnią pracę i udział w budowaniu organizacji.
 3. Wzmocnienie pozytywnej postawy i zaangażowania.
 4. Udział w gali finałowej jako najlepsza/najlepszy z najlepszych.
 5. Wyróżnienie poprzez uroczyste wręczenie pamiątkowego dyplomu.
 6. Uhonorowanie wysiłków nagrodami rzeczowymi.
 7. Wzmocnienie relacji z organizacją, która docenia oraz z menedżerem, który inicjuje zgłoszenie.
 8. Pokazanie pracownikowi realnego wpływu na organizację, branżę i gospodarkę.
 9. Wzmocnienie wpływu osoby na organizację.
 10. Możliwość udziału w badaniu, które pomaga tworzyć pozytywne środowiska pracy w Polsce.

Harmonogram

Start naboru

28 grudnia 2019

Zakończenie naboru

17 marca 2020

Spotkanie kapituły i nominacja Finalistów

23 marca 2020

Informacja o Finalistach i zaproszenia na Galę Konkursu

26 marca 2020

Gala Finałowa Konkursu

21 kwietnia 2020

Kapituła Konkursu

Katarzyna Lorenc

Prezes 4 Business & People Sp. z o.o. oraz Lu-Bi Sp. z o.o., z wykształcenia ekonomista o specjalizacji strategia przedsiębiorczości. Ekspertka BCC ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy. Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, członkini zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego oraz Przewodnicząca Grupy HR Loży Warszawskiej BCC.  Tworzy praz propaguje nagradzane usługi i rozwiązania, które budują efektywne i przyjazne środowiska pracy takiej jak DeEduCliCoo, Personal Efficiency Program czy przeprowadzanie organizacji przez zmiany. Jest inicjatorką Konkursu Pracownik Roku.

Przewodnicząca kapituły Konkursu „Pracownik Roku”

Maciej Owczarek

Absolwent Politechniki Warszawskiej i studiów MBA. Nauczyciel akademicki, przedsiębiorca, manager w Levi Strauss Poland, Amoco Poland, INTERSPORT Polska, Telekomunikacji Polskiej i spółkach zależnych, Prezes Zarządu ENEA SA w latach 2009-2012, prowadzi działalność doradczą. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami z różnych obszarów gospodarki. Do kluczowych doświadczeń należy zaliczyć tworzenie strategii, tworzenie organizacji, zarządzanie ludźmi, wprowadzanie marki, restrukturyzacja przedsiębiorstw, rozwój biznesu, fuzje.  Wiceprezes BCC, Dyrektor Generalny, Przewodniczący Konwentu BCC.

Członek kapituły Konkursu „Pracownik Roku”

Wiktor Legowicz

Ukończył studia na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1971 dziennikarz Programu III Polskiego Radia, gdzie od 1992 roku jest autorem codziennej audycji Informator Ekonomiczny. Był m.in. dyrektorem Programu III, współtwórcą i zastępcą redaktora naczelnego dziennika Nowa Europa, zastępca dyrektora Radia BIS, redaktorem naczelnym Redakcji Gospodarczo-Społecznej PR S.A. Za swą twórczość dziennikarską i działalność społeczną otrzymał wiele nagród m.in. Nagrodę Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji, Nagrodę Złoty Mikrofon. Autor ok. 4000 audycji radiowych o tematyce kulturalnej, filozoficznej i społecznej. Był współautorem i prowadzącym magazyn ekonomiczny RYNEK w Telewizji Polskiej, współprowadzącym rozmowy Dwóch na Jednego w TV Biznes. Od 2008 autor setek rozmów w TVBiznes.

Członek kapituły Konkursu „Pracownik Roku”

Marek Goliszewski

Prezes BCC, Absolwent SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa) i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, Honoris Causa Amerykańskiego Towarzystwa Badań Naukowych Sigma Xi. Założyciel miesięcznika „Konfrontacje”. Założyciel BCC, organizacji pracującej na rzecz rozwoju gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego. W latach 2002-2008 wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. W 2007 r. uhonorowany Nagrodą EKES za trwały wkład w integrowanie Polski ze strukturami europejskimi. Prezes SEA. Kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. Uhonorowany za działalność charytatywną Orderem Prymasowskim, Orderem Otwartych Serc, medalem „Primus in Agendo”, tytułami „Przyjaciel Bezdomnych”, „Czyniący Dobro” i „Przyjaciel Dzieci”. Laureat I Nagrody im. Adolfa Bocheńskiego za działalność publicystyczną, ex quo ze Stefanem Kisielewskim.

Członek honorowy kapituły Konkursu „Pracownik Roku”