Pani Danuta Pisarczyk –
Finalistka IV edycji Konkursu Pracownik Roku
w kategorii: Długodystansowiec


Stanowisko: Główna Księgowa
Organizacja: Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
“Energetyka”

Pracuje z nami 44 lata, zaangażowana, odpowiedzialna, dobrze organizuje pracę, cieszy się autorytetem.
Posiada ogromną wiedzę, jest mentorem dla pracowników, dba o ich rozwój, work-life balance. Dba o dobro
firmy, organizuje księgowość i sprawozdawczość finansową zapewniając ochronę mienia spółdzielczego,
kontrolę wykonania zadań oraz prawidłowy rozrachunek gospodarczy. Jest Biegłym Rewidentem. Szczyci się
zaufaniem Zarządu. W 7 AO koordynuje i nadzoruje pracę komórek finansowo-księgowych
.