Zespół BIAL-MICH –
Finaliści IV edycji Konkursu Pracownik Roku
w kategorii: Zespół


Organizacja: Bial-Mich Sp. z o.o. Sp.K.

Zazwyczaj strategia działania i rozwoju jest odgórnie narzucona przez zarząd. W zespole Bial-Mich już dwukrotnie strategia rozwoju zespołu została opracowana, wdrożona oraz zrealizowana oddolnie. Zespół, kierując się swoimi talentami oraz wiedzą o własnych ograniczeniach opracował a następnie konsekwentnie realizował wspólne cele. Największym sukcesem takiego działania było zrealizowanie 93%założeń z pełnym zaangażowaniem ludzi oraz wykonanie 180% zakładanego budżetu firmy w roku 2021.