Wiedza i Praktyka objęła swym patronatem kategorię Mentor Konkursu “Pracownik Roku”

Wiedza i Praktyka jest jednym z największych wydawnictw informacji fachowej w Polsce.

Wiedza i Praktyka powstała w 1997 roku na bazie współpracy właścicieli Wydawnictwa KiK, Panów Witolda Koniecznego i Romana Kruszewskiego oraz niemieckiego wydawnictwa VNR „Verlag Norman Rentrop”, Pana Normana Rentrop. Ideą twórców firmy było stworzenie wydawnictwa dla fachowców i specjalistów, które dzięki profesjonalnym publikacjom będzie wspierać czytelników w praktycznym stosowaniu przepisów.

Pierwszą publikacją był „Poradnik Podatnika”, który od początku okazał się wydawniczym sukcesem i przez długie lata pozostawał bestsellerem, za nim pojawiły się kolejne tytuły poświęcone prawu pracy i podatkowi VAT, po które sięgały dziesiątki tysięcy specjalistów w całej Polsce. Te sukcesy i potrzeby czytelników zdecydowały, że z roku na rok Wiedza i Praktyka poszerzała krąg tematyczny swoich publikacji i grono czytelników o nowe grupy zawodowe, w tym:

  • specjalistów w dziedzinie kadr, płac i ubezpieczeń społecznych,
  • dyrektorów szkół i przedszkoli,
  • specjalistów BHP, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, zamówień publicznych.

Dziś odbiorcami oferty wydawnictw są przede wszystkim specjaliści zatrudnieni w firmach prywatnych, instytucjach publicznych i samorządowych, prowadzący małe działalności, właściciele i zarządzający dużymi przedsiębiorstwami.

Dla ich wygody i optymalnego dostosowania się do potrzeb Wiedza i Praktyka wykorzystuje coraz nowocześniejsze środki przekazu informacji – począwszy od tradycyjnych wydawnictw papierowych: miesięczników, książek i magazynów, poprzez nośniki elektroniczne, portale tematyczne, na materiałach wideo skończywszy.

Wiedza i Praktyka – dziękujemy, że wspieracie partnersko IV edycję Konkursu Pracownik Roku i objęliście swym patronatem kategorię: Mentor.