Tak doceniają Najlepsi!

Autor: Katarzyna LorencDocenianie to dosłownie dodawanie do ceny. Jednak słowo to rozumiemy znacznie głębiej. Jest wyrazem indywidualnego uznania zasług w zauważalnej formie. Często docenianie nie jest materialne czy finansowe, jak zwykło się zakładać. Najczęstszą formą i równocześnie, jak się wydaje w naszej kulturze, najtrudniejszą jest pochwała. W przypadku relacji z pracownikami docenianie pełni funkcję wzmacniania więzi z kluczowymi osobami w firmie poprzez zauważenie ich wkładu w rozwój i działanie organizacji oraz danie mu wyrazu w sposób publiczny i dostrzegalny na forum.

BizYou i Business Centre Club postanowiły promować docenianie jako działanie zmieniające kulturę pracy oraz humanizujące relacje wewnątrz organizacji. Formą promocji stał się Konkurs Pracownik Roku, który jako jeden z niewielu nagradza wprost pracowników, których wskazują pracodawcy. Od pracodawców wymaga on odwagi pokazywania swoich najlepszych pracowników, od zespołów wysokiej kultury świętowania i wyróżniania postaw, które budują organizację, od menedżerów zaś umiejętności publicznej pochwały. W ciągu ostatnich lat Konkurs stał się sprawdzianem dojrzałości kultury organizacyjnej. Firmy prezentujące swoich najlepszych budują zdrowe relacje, zauważają wkład pracowników. Nic dziwnego, że w efekcie uzyskują jeszcze więcej! Od 4 lat w Konkursie wzięło udział ponad 200 pracowników. Firmy zaś regularnie wracają do Konkursu. Dlaczego?


„Klienci nie są najważniejsi. Pracownicy są najważniejsi, jeśli zadbasz o swoich pracowników, oni zatroszczą się o klientów” słowa Richarda Bransona to motto, które nam przyświeca. Staramy się tak działać, aby każdy pracownik czuł się ważny. Swoje zadania wykonywał z pasją, a stawiane wyzwania utwierdzały go w jego przekonaniach, zaznacza właściciel Starmeat Katowicz Ignatowicz sp.j Pan Daniel Katowicz. Start w Konkursie to namacalny wyraz tego, że nie poprzestają na słowach. Wiele firm twierdzi, że pracownicy są ważni lub najważniejsi, ale niewielu słowa przekładają się na czyny.


Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Toruniu zatrudnia ponad 560 osób. Zarząd dokłada wszelkich starań, by tworzyć przyjazne środowisko w miejscu pracy i motywować swoich pracowników. Oprócz systemu premiowego, pozwalającego na finansowe docenienie najbardziej zaangażowanych, zatrudnieni korzystają z pakietów: medycznego i sportowego. Chętni mają też do dyspozycji pracowniczy bilet komunikacji miejskiej. By tworzyć dobry klimat, zarząd przekazuje również drobne podarunki dla załogi, m.in. z okazji świąt lub Dnia Kobiet. Ponieważ zatrudnieni pracują w dużym rozproszeniu, istotne jest tworzenie elementów sprzyjających poznaniu się i integracji. Temu służą: zakładowa gazetka, dyskusyjna grupa facebookowa i coroczny festyn integracyjny. Ważnym elementem jest również nominowanie zasłużonych fachowców do Konkursu Pracownik Roku organizowanego przez BCC. Wszystkie te działania owocują większym przywiązaniem pracowników do firmy i poczuciem, że wspólnie pracujemy na jej dobrą markę – opowiada Pani Magdalena Kujawa – Kierowniczka Działu Marketingu MZK Toruń.


W Maxi Zoo nasi Pracownicy są doceniani przez pochwały ustne, wyróżnienia podczas spotkań zespołowych, udział w konkursach i możliwość uczestnictwa w nowych, ciekawych projektach. Kolejną formą uznania dla Pracowników stosowaną w Maxi Zoo są premie uznaniowe i te przyznawane na przykład w okresie świątecznym. Sadzę, że ważną formą docenienia i wyróżnienia wybranych Pracowników jest też ich zaproszenie do udział w kampaniach Employer Brandingowych prowadzonych przez naszą Firmę na LinkedIn czy też Facebooku. Tylko w ostatnim roku prezentowaliśmy w naszych Social Mediach historie naszych Pracowników, którzy są związani z Maxi Zoo od dłuższego czasu, przeszli imponujące ścieżki rozwoju poprzez udział w programie Development Center lub działają charytatywnie na rzecz zwierząt. Prezentowaliśmy też sylwetki Zespołów sprzedażowych, które dołączają do naszego Maxi Teamu w nowych miastach. Nasze decyzja o przystąpieniu do konkursu „Pracownik / Zespół Roku”, organizowanego przez Business Centre Club, była również motywowana tym, iż chcemy docenić naszych Pracowników i podziękować im za ich pasję, zaangażowanie, otwartość i życzliwość. W Maxi Zoo staramy się na każdym możliwym kroku podkreślać, jak ważni są dla nas ludzie, bowiem to oni są filarem naszej Firmy. Jakie realne korzyści przynoszą one organizacji? Sadzę, że docenieni Pracownicy wykazują się większym zaangażowaniem i lojalnością wobec Firmy. Dowodem na to mogą być między innymi wyniki naszego wewnętrznego programu poleceń. W minionym roku zatrudniliśmy aż 49 Kandydatów z poleceń wewnętrznych. Jest to dla nas dobry sygnał, świadczący o tym, że Pracownicy rekomendują swoim bliskim Maxi Zoo, jako atrakcyjnego pracodawcę – prezentuje Pani Sylwia Izabela Swaczyna, People Department Manager Maxi Zoo.


Właściciele firmy Bial-Mich podkreślają, że form doceniania w ich firmie jest sporo. To m.in. dobre słowo i uśmiech – uśmiech zaraża, motywuje do działania, dobre słowo wzmacnia; szkolenia – możliwość ciągłego doskonalenia się, poszerzenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności; imprezy wyjazdowe integracyjne – integracja zespołu, poznajemy się bliżej, pozwala nam to bardziej zrozumieć siebie nawzajem, ułatwia to później pracę z drugim człowiekiem. Coś słodkiego często pojawia się na stole w jadalni na poprawę nastroju. Celebrowanie uroczystości, urodziny współpracowników, święta – daje poczucie, że pracownik jest ważny, świętując urodziny czujemy w zespole rodzinną atmosferę. Awanse, premie uznaniowe – poprawa statusu finansowego pracowników, motywuje do dalszego działania i realizowania wspólnych celów firmowych. Każdy może się wypowiedzieć – szanujemy swoje zdanie – możliwość swobodnej wypowiedzi pobudza kreatywność i ułatwia szybsze znalezienie rozwiązania problemu.


Dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka” Konkurs stał się formą promocji lojalności i długiego stażu pracowników. Równocześnie w naszej organizacji szanujemy balans pracy i życia prywatnego, połączenia tego co tradycyjne w spółdzielczości z nowymi trendami zarządzania. Możliwości rozwoju i awansu w strukturach organizacji (programy sukcesji) – mówią zgodnie Prezes Pan Grzegorz Okoński i Pan Leszek Kaczmarski – Członek Zarządu, którzy zainicjowali start w Konkursie pracowników Spółdzielni.


Dussmann powstał jako firma rodzinna i do dziś dbamy o poczucie więzi i wzajemnego wparcia w relacji pracownik-firma. Uważamy, że to właśnie Zespół stanowi fundament naszego sukcesu. Angażujemy się w społeczną odpowiedzialność biznesu gdzie w centrum uwagi jest człowiek. Częścią naszej strategii jest pozycja pracodawcy z wyboru. Docenianie pracowników rozumiemy przez: rozwój wiedzy i szkolenia menadżerów w zakresie budowania i scalania zespołów, wspieranie potencjału, rozwój talentów, awanse; konsultacje, ankiety, spotkania na których pracownicy biorą udział i mają wpływ na kształtowanie strategii; pakiety benefitów pozapłacowych; dbałość o work-life balance; doroczne spotkania integracyjne, świąteczne i podsumowujące zorientowane na zacieśnianie relacji między działowych. Wskazuje na standardy firmy Monika Giełzak Dudek – Dyrektor Rozwoju i Marketingu, która w tym roku postanowiła wesprzeć wraz z organizacją Konkurs również w charakterze Partnera. Co zaważyło na tej decyzji? Pani Dyrektor podkreśla: W naszej firmie dbamy o atmosferę. Nasze relacje często wychodzą poza zawodowy zakres. Lubimy spędzać ze sobą czas co przekłada się na efektywność. Dzięki temu zapracowaliśmy na lojalność pracowników i niski wskaźnik rotacji w firmie, co powoduje, że zatrudnianie pracowników związane jest głównie z rozwojem biznesu. Mamy przywilej być pracodawcą poszukiwanym co oznacza, że zgłaszają się do nas cenieni specjaliści co wzmacnia kapitał naszych kompetencji a to przekłada się na skuteczność w biznesie. Programy wewnętrznych poleceń pracowniczych mają dużą skuteczność, dzięki czemu oszczędzamy czas i zasoby. Nasi pracownicy czują się częścią organizacji co potęguje ich zaangażowanie. Posiadanie bardzo zgranych i efektywnych Zespołów, które bezpośrednio przekładają się na pozycję, skuteczność i wyniki firmy.
Partnerowanie Konkursowi, to naturalny krok promujący wewnętrzne wartości firmy i zachęcanie do ich praktykowania innych.


Poprzez Konkurs budujemy społeczność osób, które są świadome roli doceniania i rozwoju organizacji poprzez zaangażowanych ludzi. Wielokrotnie rozmawiamy o osobach i ich roli. Konkurs nie istniałby bez świadomych menedżerów i ekspertów HR, którzy nie w teorii a w praktyce pokazują swoje zaangażowanie w docenianie najlepszych pracowników – podkreśla Agnieszka Henclik Dyrektor Konkursu – Nazywamy ich Cichymi Bohaterami!


To właśnie oni budują marki na miarę wyzwań współczesności niezależnie od branży czy formy przedsiębiorstwa, łączy ich jedno: autentyczne zaangażowanie, by człowiek w biznesie był centralną postacią. Prezentują spójność, której ciągle za mało w naszych organizacjach. Dlatego chcemy podkreślać ich zasługi w tej kulturowej transformacji – wspomina Katarzyna Lorenc Przewodnicząca Kapituły Konkursu.


Przed nami V edycja Konkursu. Wybrani zostaną: Długodystansowiec, Mentor, Inicjator, Filar, Menedżer i Zespół Roku. Niezależnie od wyników wszyscy, którzy zostaną zgłoszeni w Konkursie będą wygranymi, to najlepsi pracownicy naszych organizacji, a ich pracodawcy to rzetelne organizacje pod wodzą świadomych i prężnych liderów.


W IV edycji Konkursu swoich pracowników docenili m.in.: