Roman Brzostek z Fabryki Mebli “Forte” S.A. Finalistą III edycji Konkursu Pracownik Roku w kategorii Filar organizacji

Roman to pracownik kluczowy Naszego zakładu, pracujący w obszarze montażu „serii zero” i pierwszych produkcyjnych. Przez jego ręce przechodzą wszystkie wdrożenia, innowacje nowych produktów. Świadomy wartości jak ważne jest dobro klienta. To przede wszystkim pracownik o wysokich standardach etycznych w życiu zawodowym i osobistym. Biorący udział w projektach badań satysfakcji i wdrażaniu kodeksu etycznego.
Roman jest kolegą, który zawsze jest ukierunkowany na współpracę i dzielnie się swoim doświadczeniem. Życzliwy i otwarty na kontakt z drugim człowiekiem. Swą wiedzę chętnie przekazuje innym i jest dla nich wsparciem. Jest również wzorem dla nowych pokoleń wkraczających w życie zawodowe – dołączających do naszego zespołu. Romana wszyscy znają i lubią w Naszej fabryce.

Taki pracownik to skarb!