Przedłużony nabór w IV edycji Konkursu Pracownik Roku – ważny komunikat

Organizatorzy Konkursu wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wszystkim sympatykom tej inicjatyw.

W odpowiedzi na liczne prośby kapituła podjęła decyzje o przedłużeniu naboru w IV edycji Konkursu “Pracownik Roku”.

Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych online będzie możliwe do dnia 22.04.2022 r., do godz. 23.59.
Tego też dnia zakończymy etap przyjmowania zgłoszeń w Konkursie.