Pani Wioletta Mielewczyk –
Finalistka IV edycji Konkursu Pracownik Roku
w kategorii: Inicjator


Stanowisko: Kierownik zespołu doradców
Organizacja: Everest Finanse S.A.

Wioletta podjęła inicjatywę wyposażenia ponad 130 menedżerów w aplikację do masowej komunikacji z doradcami dzięki czemu łatwiej jest się komunikować oraz organizacja mogła niemal całkowicie zrezygnować z wysyłania smsów. Podała własne, autorskie rozwiązania i przykłady ich zastosowania. Wykazała się konsekwencją w monitorowaniu realizacji projektu, czego rezultatem są znaczne oszczędności w kosztach obsługi operatora telefonicznego.