Pan Tomasz Urbaniak –
Finalista IV edycji Konkursu Pracownik Roku
w kategorii: Inicjator


Stanowisko: Kierownik utrzymania ruchu
Organizacja: ABRAMCZYK Sp. z o.o.

Tomasz jest Człowiekiem czynu. Stoi za wieloma sukcesami ABRAMCZYK Team. Jest najlepszy w rozwiązywaniu nierozwiązywalnych problemów. Jest ważnym partnerem dla koleżanek oraz kolegów z Działów Produkcji, Rozwoju i Handlowego. Stykając się z problemem, potrafi szybko zrozumieć jego istotę i podjąć konieczne działanie. Myśli rozwiązaniami i tego samego uczy swój zespół. Tomek chce ulepszać i usprawniać istniejące rozwiązania. Dlatego jest tak lubiany i ceniony.