Najlepszy Laudator
IV edycji Konkursu Pracownik Roku

Finał Konkursu Pracownik Roku miał wielu Bohaterów. To pracownicy zgłoszeni w Konkursie, ich organizacje, ale również przełożeni wygłaszający laudacje. To osoby, które stanęły do rywalizacji laudatorów, a swoim przemówieniem urzekły nie tylko swoich pracowników, kapitułę Konkursu, ale również osoby obecne na Gali oraz śledzące transmisję.


Decyzją 203 osób biorących udział w głosowaniu online Najlepszym Laudatorem IV edycji Konkursu Pracownik Roku został Pan Artur Sarnecki, Prezes Zarządu Dussmann Polska. Pan Artur zdobył 49 głosów.
Drugie miejsce przypadło w udziale Panu Krystianowi Szwarc, Dyrektorowi Centrum Obsługi Akceptanta Polskie ePłatności.Na trzecim stopniu podium znalazła się Pani Monika Lewandowska, Starszy Specjalista Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.Serdecznie gratulujemy wszystkim Laudatorom i dziękujemy, że poświęciliście swój czas na przygotowanie tak wzruszających i pełnych wdzięczności laudacji.