Kibicuje nam Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego objęła swym patronatem akcję społeczną „Docenić Moc Doświadczeń”, która w tym roku towarzyszy Konkursowi “Pracownik Roku”. Celem kampanii informacyjnej jest uświadomienie pracodawcom i osobom zarządzającym, wyzwań gospodarki jakimi będą niedobory kadrowe wynikające ze zwiększającej się luki demograficznej oraz niskiej aktywności zawodowej w kraju. Chcemy w szczególności pokazywać niewykorzystany potencjał osób 50+ na rynku pracy.
Docenianie doświadczenia, wyróżnianie pracowników, promocja zawodów, employer branding, tworzenie przyjaznych miejsc pracy, wzmocnienie relacji to sposoby, które będziemy promować w  czasie kampanii.
Konkurs “Pracownik Roku” to propozycja w jaki sposób pracodawcy mogą docenić i wyróżnić swoich najbardziej doświadczonych pracowników – odpowiedź pracodawców na wyzwania polityki senioralnej.
Dziękujemy organizacjom pracowników, pracodawców oraz stronie rządowej za przyznanie patronatu i kibicowanie naszym wysiłkom.