Kategorie konkursowe: Długodystansowiec, Filar organizacji, Inicjator, Menedżer, Mentor, Zespół

Mentor – Osoby, które dzielą się swoim doświadczeniem, wiedzą, inspirują do rozwoju umiejętności zawodowych kształcąc nowych pracowników.
Długodystansowiec – Osoby, które dzięki swojej lojalności, podejściu do pracy i długofalowemu zaangażowaniu, każdego dnia budują wartość firmy.
Inicjator – Osoby, które dzięki swojej aktywności, innowacjom, usprawnieniom oraz pomysłom i rozwiązaniom przyniosły organizacjom realne korzyści.
Menadżer – Osoby, które zapewniają nadzwyczajne wyniki swoim organizacjom. Dbają o swoich ludzi, kierują nimi tak, aby osiągali szczyty swoich możliwości realizując cele organizacji.
Filar organizacji – Osoby, na których „stoi firma” – niezawodne. Poprzez swe relacje i zaangażowanie w wiele procesów oraz projektów sprawiają, że firma działa sprawnie.
Zespół – Różni ludzie – jeden cel! Zespół ludzi, którzy wzajemnie się wspierają i osiągają efekty najlepsze z możliwych. To znacznie więcej niż suma indywidualności.