Jak pokonać typowe przeszkody w docenianiu?

Typowe obiekcje, jakie trzeba pokonać, by zacząć doceniać pracowników?

  1. Pracownicy będą oczekiwać podwyżki
  2. A mnie nikt nie chwali!
  3. Zazdrość i zawiść pozostałych pracowników
  4. Chwalonemu “przewróci się w głowie”
  5. Lęk przed tym, że wyróżniony pracownik odejdzie