“Nagradzamy pracowników wyróżniających się ponadprzeciętną pracą, postawą, zachowaniem, kreatywnością i inicjatywą” – Thales

Pierwsza “10” Konkursu Pracownik Roku

„Po otrzymaniu informacji o organizowanym konkursie na „Pracownika Roku”, bez wahania zdecydowaliśmy się na wzięcie w nim udziału.
Naszym zdaniem jest to bardzo ciekawa i jednocześnie potrzebna inicjatywa, która promuje wyróżniające się w firmie osoby, nie tylko wewnątrz, ale również na zewnątrz naszego środowiska biznesowego.
Byliśmy pod wrażeniem zainteresowania naszych pracowników konkursem i ilością zgłaszanych kandydatów.
Pracownicy potraktowali konkurs bardzo poważnie. Widać było jak dużą wagę przywiązują do uzasadnienia zgłaszanych przez siebie kandydatów.
W naszej kulturze organizacyjnej zawsze staramy się nagradzać pracowników wyróżniających się ponadprzeciętną pracą, postawą, zachowaniem, kreatywnością i inicjatywą. Konkurs jest dodatkową szansą i okazją, żeby ich sukcesy nie tylko celebrować wewnątrz organizacji, ale również móc pochwalić się nimi na zewnątrz.
Wybór najlepszych pracowników był dla nas wszystkich niesamowitym doświadczeniem. Z jednej strony, sami pracownicy dostrzegli osoby, które zasługują na wyróżnienie, a z drugiej wybrani kandydaci czuli, że są ważni, a ich praca jest doceniana nie tylko przez ich menadżerów ale również przez kolegów i koleżanki z firmy.
Emocje związane z tym konkursem były bardzo pozytywne.”

Aleksandra Baczkowska
Specjalista ds. szkoleń i rozwoju zawodowego
Thales DIS Polska Sp. z o.o.