List przewodniczącej Kapituły do firm biorących udział w III edycji Konkursu “Pracownik Roku”

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów oraz kapituły Konkursu „Pracownik Roku” chciałabym bardzo podziękować za okazane zaufanie i zgłoszenie swoich najlepszych pracowników do III edycji Konkursu. Wasza decyzja jest dowodem dojrzałości organizacji w obszarze budowania kapitału społecznego organizacji.

Mam nadzieję, że właśnie dzisiaj ten kapitał pozwoli Państwu przetrwać trudny czas pandemii i gospodarczych perturbacji. Ich efektem jest przełożenie Gali Finałowej Konkursu na przełom października i listopada. Będzie to równocześnie otwarcie IV edycji dedykowanej szczególnie tym osobom i zespołom, które w tym trudnym czasie dały wsparcie i zademonstrowały solidarność wobec Was – swoich pracodawców.

Proszę dobrze wykorzystać czas do Gali Finałowej. Może to wzmocnić morale organizacji i pokazać Wasze dobre intencje. Rekomendujemy poinformować nominowane osoby o starcie w Konkursie oraz zaproszeniu na galę (tam, gdzie nie zostało to zrobione). Pokażcie swoich najlepszych w postach i mediach firmowych, rozważcie pakiety promocyjne zawarte w ofercie Konkursu oraz nagrody w postaci szkoleń on-line, które mogą stanowić formę podziękowania za poprzedni rok i aktualne wysiłki w oczekiwaniu na Finał Konkursu.

Z naszej strony możecie liczyć na:

• wsparcie w kwestiach personalnych i bezpłatne doradztwo,

• zaproszenie na spotkania zdalne do Grupy HR Loży Warszawskiej Business Centre Club, dedykowane osobom odpowiedzialnym za personel w Waszych firmach,

• zaproszenie na webinary „Jak dobrze pracować zdalnie?” i „Jak zadbać o swoją siłę i odporność w kryzysie?”, które są bezpłatne a zaproszenia mogą być rozesłane wszystkim Waszym pracownikom,

• jeśli dacie nam znać będziemy dzielić się i udostępniać Wasze informacje o Konkursie i innych inicjatywach np. z obszaru CSR, które podejmujecie wraz ze swoimi pracownikami,

• na naszym Facebooku i LinkedIn znajdziecie bieżące informacje dotyczące rynku pracy,

• załączam również specjalnie stworzony logotyp: Doceniamy swoich pracowników, którym możecie się posługiwać jako firmy doceniające swoich ludzi w sposób aktywny. Wraz z linkiem do Konkursu zachęcamy do zamieszczenia go na swojej stronie www oraz social mediach.

Mamy nadzieję, że w zdrowiu i dobrej kondycji gospodarczej spotkamy się na Gali Finałowej III edycji Konkursu „Pracownik Roku”. Zadbam o to by było to święto współdziałania pracodawców i pracowników.
Dbajcie o siebie i swoich ludzi!

Do zobaczenia,

Katarzyna Lorenc
Przewodnicząca kapituły Konkursu „Pracownik Roku”
Prezes 4 Business & People oraz LU-BI
Ekspert Business Centre Club ds. rynku pracy i efektywności zarządzania