Komunikat do Finalistów III edycji Konkursu

Rozstrzygnięcie III edycji Konkursu już za kilka miesięcy. Pomimo, że obecna sytuacja zmusiła nas dwukrotnie do przełożenia terminu Gali Finałowej jesteśmy przekonani, że w marcu 2021 r. spotkamy się z Państwem! O formie, w jakiej odbędzie się finał Konkursu poinformujemy Państwa bliżej terminu.

Czas, jaki pozostał do Gali, chcemy wykorzystać na intensywną promocję… Państwa organizacji, najbardziej zaangażowanych menadżerów oraz w szczególności Waszych Pracowników, którzy niejednokrotnie wybrani zostali z tysięcy innym w swoich organizacjach. Pracowników, którzy zostali Finalistami III edycji Konkursu, a w konsekwencji będą walczyć o zwycięstwo w swoich kategoriach. Pracowników, którzy swoją postawą, zaangażowaniem, lojalnością czy stażem pracy zasłużyli na miano Pracownika Roku. Ci, którzy dzięki swej codziennej pracy budują wartość swoich organizacji. Chcemy, aby ten przykład był inspiracją dla innych!

Nasza akcja ma również na celu promocję firm dbających i doceniających swoich pracowników, odpowiedzialne za to działy HR oraz menadżerów zgłaszających swoich pracowników. To z Waszej inicjatywy Wasi Pracownicy znaleźli się w finale Konkursu. To HR i menadżerowi dostrzegli potencjał i zaangażowanie Pracowników. Poświęciliście czas na wypełnienie zgłoszeń, w których okazaliście swą wdzięczność dla Pracowników. To również postawy godne naśladowania! Mamy nadzieję, że dzięki naszej akcji staniecie się ambasadorami budowania kultury doceniania w biznesie.

Wszystkich zgłaszających, którzy jeszcze nie zdecydowali się poinformować swoich pracowników o ich nominacjach w Konkursie serdecznie do tego zachęcamy!